Zásady zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci našich internetových stránek,

ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů, které získáváme během vaší návštěvy našeho webu, je pro nás velmi důležitá. Tyto osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení, proto vás chceme seznámit se zásadami zpracování a s právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Bezpečnost
Chrám Chmele a Piva CZ, p.o. má nastavena technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránilo u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Právo na informace
Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů dodržujeme zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování vašich osobních údajů.
Na požádání vám do 30 dnů písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Vaše dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů směřujte na info@chchp.cz

Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, zaškrtnutím příslušného pole.

Účel použití osobních údajů
Vaše osobní údaje používáme pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se našich aktivit a na informační a propagační účely našich akcí vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. K postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům může dojít jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odvolání souhlasu
Pokud se rozhodnete, že vaše údaje nemáme dále zpracovávat, můžete nám to kdykoliv oznámit a my je z naší databáze odstraníme. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí e-mailu: info@chchp.cz
Další účely zpracování osobních údajů v Chrámu Chmele a Piva CZ, p.o.
Dále zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, pro naplnění těchto účelů:
– plnění smlouvy (např. pracovní smlouvy, smlouvy o dílo, dodavatelské apod.)
– plnění právní povinnosti správce (zpracování vyplývající ze zákonů)
– zajištění oprávněných zájmů správce (využití kamerového systému pro ochranu majetku)
– pořizování obrazových záznamů z živých akcí Chrámu Chmele a Piva CZ, p.o. pro propagaci a dokumentaci činnosti
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů. Naše spolupráce s těmito zpracovateli osobních údajů je vázána diskrétností a smluvně ošetřena.
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte, pokud jste nám udělili svůj souhlas s použitím vašich osobních údajů, právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás aktualizaci nebo omezení zpracování osobních údajů, popř. jejich výmaz,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@chchp.cz

Kontakt

Chrám Chmele a Piva CZ, p.o.

náměstí Prokopa Velkého 1951
Žatec, 438 01, Česká republika

IČ:28733088 DIČ:CZ28733088

info@chchp.cz

sladovna@chchp.cz

 

 

Telefony

Rezervace prohlídek: +420 725 861 895 

Ředitel organizace: +420 720 039 354 

Galerie Sladovna:  +420 725 111 730 

CzechEnglishGerman